Vodootpornost

Vodootpornost

Voda je najčešći uzročnik kvara sata! Da bi izbjegli oštećenja strogo se pridržavajte navedenih uputa:

Sat koristite samo sa krunicom pritisnutom u normalan položaj. Ako Vaš sat ima vijčani tip krunice, pobrinite se da ona bude potpuno učvršćena.

NIKADA NEMOJTE rukovati krunicom ili gumbima sata vlažnim prstima ili kada je sat mokar. Ako je u sat ušla vlaga ili ako je unutrašnja strana stakla sata zamagljena i ne postane čista u roku od jednog dana, odmah odnesite sat ovlaštenom serviseru na popravak. Ostavite li sat u ovakvom stanju postoji mogućnost korozije iznutra.

Ukoliko morska voda prodre u sat, spremite ga u plastičnu vrećicu ili kutiju i odmah odnesite na popravak. Morska voda prouzročiti će rast pritiska u satu te može doći do odvajanja dijelova (staklo, krunica, gumbi itd.)

Izbjegavajte tuširanje s Vašim satom jer vrućina, vodena para i velike razlike u temperaturama mogu prouzročiti kondenzaciju vode u satu!

 

Tablica vodootpornosti:

 

WR - Water resistant: Sat nije vodootporan. Izbjegavajte svaki doticaj sa vodom
5 atm
3ATM - 3 atmosfere: Otporan samo na slučajno prskanje, ne i pranje ruku ili uranjanje
5 atm
5ATM - 5 atmosfera: Otporan na prskanje i pranje ruku, ne i uranjanje
10 atm 10ATM - 10 atmosfera: Otporan na sve vodene sportove, ali ne i na uranjanje. Obavezan godišnji servis sata
20 atm 20ATM - 20 atmosfera: Otporan na sve vodene sportove uljučujući ronjenje na dah i plitko ronjenje. Obavezan godišnji servis sata
30 atm 30ATM ili više - 30 atmosfera: Dozvoljeno ronjenje (i sa bocama zraka). Obavezan godišnji servis sata