Sarajevo Grand Prix 2014

Sarajevo Grand Prix 2014

Sarajevo Grand Prix 2014

Bosna i Hercegovina

22. juni 2014

Međunarodna biciklistička trka UCI 1.2 kategorija

140 kilometara

Istočno Sarajevo . Sarajevo

Istočno Novo Sarajevo. Vogošća. Ilijaš. Visoko. Kiseljak. Ilidža. Hadžići. Trnovo. Istočna Ilidža. Novi Grad. Novo Sarajevo. Centar. Stari Grad

+ 40 zemalja

+ 140 biciklista

 

više informacija na www.sarajevograndprix.com